THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Chính sách BHXH năm 2022
22/04/2022 12:00:00

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm của Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện nhằm triển khai các chế độ hưu trí, tử tuất cho người lao động thuộc khu vực phi chính thức.

* Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi, là những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, thợ thủ công, người làm nông, lâm, ngư nghiệp… không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc;

* Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng suốt đời khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo Luật Lao động; được cấp thẻ BHYT trong quá trình hưởng lương hưu, được điều chỉnh lương hưu hằng năm; người tham gia không may qua đời, người thân được hưởng chế độtử tuất và được trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở.

* Người tham gia có thể lựa chọn mức thu nhập theo điều kiện của bản thân và gia đình để đóng BHXH tự nguyện. Mức thu nhập hàng tháng thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo từng giai đoạn. Từ 01/01/2022, mức chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 quy định tại Nghị định số 07 ngày 27/01/2021 của Chính phủ là 1.500.000 đồng và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Mức đóng bằng 22% mức thu nhập hàng tháng mà người lao động lựa chọn.

* Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn: người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%; Hộ cận nghèo 25% và người tham gia khác 10%. Tỉnh Hải Dương, hỗ trợ thêm 10% cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 01/2021 đến hết năm 2025. Tổng mức hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện tại tỉnh Hải Dương như sau: người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 132.000 đồng/tháng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 115.500 đồng/tháng, người tham gia khác được hỗ trợ 33.000 đồng/tháng.

Mức đóng thấp nhất hiện nay bằng 297.000 đồng/tháng và dự kiến mức lương hưu được hưởng với mức đóng này là khoảng hơn 900.000 đồng đối với nam và hơn 1.200.000 đồng đối với nữ.

Mức đóng cao nhất bằng 6.523.000đồng/ 1 tháng và dự kiến mức lương hưu được hưởng với mức đóng này là khoảng hơn 19 triệu đồng đối với nam và hơn 24 triệu đồng đối với nữ.

* Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng: đóng hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng 1 lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu (tối đa không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 272
Trước & đúng hạn: 272
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 15:57:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0978.357.686

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 20
Tất cả: 23,103