CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
11/03/2022 09:22:40

I. BAN PHÁP CHẾ

 

1

Ông Hồ Đình Đốn

Đảng ủy viên, Chủ tịch UB MTTQ xã, Trưởng ban

2

Ông Phạm Văn Thuyển

Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội ND, Phó ban

3

Ông Vũ Quang Duy

Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, Thành viên

4

Ông Phạm Duy Đức

Bí thư Đoàn xã, Thành viên

5

Ông Phạm Công Thóc

Thành viên

II. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

1

Bà Phạm Thị Luyên

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Văn Dinh

Chủ tịch Hội ND, Phó ban

3

Ông Nguyễn Văn Vấn

UV BQT HTXDVNN, Thành viên

4

Ông Tạ Quang Mừng

Thành viên

5

Ông Phạm Duy Thiệu

Giám đốc HTXDVNN, Thành viên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1326
Trước & đúng hạn: 1326
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2022 16:17:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 14
Tất cả: 18,607