CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hướng dẫn nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp online thông qua Dịch vụ công trực tuyến
18/04/2023 03:20:02

Hướng dẫn nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp online thông qua Dịch vụ công trực tuyến.

Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành, theo đó sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng từ ngày 31/12/2022. Lợi ích của việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính(TTHC) đã và đang được khẳng định. Theo đó, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng được đơn giản hóa hơn so với trước đây.

Nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2023 của UBND tỉnh hải Dương; Kế hoạch số 519/KH-TCTTKDA ngày 27/02/2023 của tổ công tác triển khai đề án 06 năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ?TU ngày 22/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện: “ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, dịnh danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp, do vậy ngoài cách đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương để nộp hồ sơ trực tiếp thì khi có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, công dân có thể chọn hình thức nộp hồ sơ online thông qua cổng DVC quốc gia, DVC tỉnh Hải Dương.

Thực hiện: Phạm Thị Tâm 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1560
Trước & đúng hạn: 1560
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 12:41:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0978.357.686

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0