THÔNG BÁO
Thông báo việc niêm yết danh sách người ứng cử và danh sách cử tri đại diện hộ bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn xã Quang Minh
11/05/2022 12:00:00

Ngày 08 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các Tổ bầu cử tiến hành niêm yết danh sách người ứng cử chức danh Trưởng thôn, danh sách cử tri bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn xã.

Xã Quang Minh có 05 khu vực bầu cử Trưởng thôn. Cụ thể các điểm niêm yết như sau:

1. Khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Hậu Bổng gồm:

- Toàn bộ cử tri đại diện hộ thôn Hậu Bổng

- Số người ứng cử Trưởng thôn: 01

- Địa điểm niêm yết : Nhà văn hóa thôn Hậu Bổng

2. Khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Đông Hào gồm:

- Toàn bộ cử tri đại diện hộ thôn Đông Hào

- Số người ứng cử Trưởng thôn: 01

- Địa điểm niêm yết : Nhà văn hóa thôn Đông Hào

3. Khu vực bỏ phiếu số 3, thôn Minh Tân gồm:

- Toàn bộ cử tri đại diện hộ thôn Minh Tân

- Số người ứng cử Trưởng thôn: 01

- Địa điểm niêm yết : Nhà văn hóa xóm Nội, thôn Minh Tân.

4. Khu vực bỏ phiếu số 4, thôn Đỗ Xuyên gồm:

- Toàn bộ cử tri đại diện hộ thôn Đỗ Xuyên

- Số người ứng cử Trưởng thôn: 01

- Địa điểm niêm yết : Nhà văn hóa thôn Đỗ Xuyên.

5. Khu vực bỏ phiếu số 5, thôn Đông Cầu gồm:

- Toàn bộ cử tri đại diện hộ thôn Đông Cầu.

- Số người ứng cử Trưởng thôn: 01

- Địa điểm niêm yết : Nhà văn hóa thôn Đông Cầu.

Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các tổ bầu cử tuyên truyền rộng rãi để các cử tri nắm vững, chủ động kiểm tra về các thông tin liên quan, nếu có sai sót hoặc cần điều chỉnh thông tin thì trực tiếp phản ánh với các ông/bà trong Tổ bầu cử để điều chỉnh bổ sung kịp thời./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 635
Trước & đúng hạn: 635
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/07/2022 10:32:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0