CHUYỂN ĐÔI SỐ
Kiến tạo năng lực số quốc gia
27/08/2022 12:00:00

      Kiến tạo năng lực số quốc gia
 

      LTS - Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ số và đặc biệt là các công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp 4.0 khiến cho lực lượng lao động có sự phân hóa rõ rệt dựa trên năng lực sử dụng công nghệ và khả năng thích nghi môi trường số. Để hóa giải sức ép trong giải quyết việc làm và đối mặt sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm vì quy mô dân số lớn trong khi chất lượng lao động chưa cao, đòi hỏi sự quyết liệt và tầm nhìn trong hoạch định, xây dựng, thực thi chính sách.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1326
Trước & đúng hạn: 1326
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2022 14:21:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 11
Tất cả: 18,604