CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Minh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022 và nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.
22/04/2022 12:00:00

Chiều ngày 21/4/2022, Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Minh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương cho 06 đồng chí Huy hiệu 65 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi đảng.

 Đ/c Nguyễn Chính Thống - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trưởng khu trao HH Đảng cho các đồng chí đảng viên.
 Đ/c Phạm Văn Kiên thay mặt cho các đồng chí nhận Huy hiệu phát biểu cảm tưởng

Kết thúc Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, thực hiện Kế hoạch số 33-KH/HU ngày 22/3/2022 hội nghị tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và BCH các đoàn thể chính trị - xã hội.       Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Chính Thống – Báo cáo viên của Tỉnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trưởng khu quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; triển khai Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

          Đồng thời Đảng bộ tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và BCH các đoàn thể chính trị - xã hội.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 635
Trước & đúng hạn: 635
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/07/2022 08:35:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0