DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại
16/03/2021 12:00:00

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

1.

Ông Nguyễn Hữu Biên

HUV, BT Đảng ủy, CT UBND xã

0912556800

2.

Ông Phạm Thanh Nghỉ

PBT Thường trực Đảng ủy

0966574034

3.

Ông Tạ Quang Điều

PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0976082055

4.

Bà Vũ Thị Thủy

Phó Chủ tịch HĐND xã

0977609798

5.

Ông Nguyễn Văn Biên

Phó Chủ tịch UBND xã

0384742916

6.

Ông Hồ Đình Đốn

Chủ tịch UB MTTQ xã

0362214268

7.

Bà Phạm Thị Luyên

Chủ tịch Hội PN xã

092388608

8.

Ông Phạm Duy Đức

Bí thư Đoàn xã

0981915863

9.

Ông Nguyễn Văn Dinh

Chủ tịch Hội ND xã

0383842133

10.

Ông Phạm Văn Quyền

Chủ tịch Hội CCB xã

0366129973

11.

Ông Phạm Văn Thầu

Chỉ Huy trưởng BCH Quân sự xã

0976482311

12.

Ông Đoàn Thanh Sơn

Trưởng Công an xã

0934286869

13.

Ông Vũ Ngọc Vinh

Công chức Kế toán NS xã

0989674999

14.

Ông Phạm Công Vận

Công chức Văn phòng HĐND-UBND

0986703142

15.

Bà Phạm Thị Tâm

Công chức Tư pháp hộ tịch

0973699335

16.

Bà Phạm Thị Huế

Công chức VP ĐU xã

0975517317

17.

Ông Phạm Văn Vệ

Phục trách Địa chính XD

0985596197

18.

Bà Đặng Hương Quỳnh

Trưởng Trạm y tế xã

0984795089

19.

Ông Phạm Duy Thiệu

Giám đốc HTXDVNN

0978354047

20.

Ông Vũ Tiến Công

Hiệu Trường trường THCS

0973968489

21.

Ông Nguyễn Văn Quân

Hiệu Trường trường TH

0989793586

22.

Bà Phạm Minh Lệ

Hiệu Trường trường MN

0976867498

23.

Ông Phạm Văn Thuyển

Bí thư, Trưởng thôn Hậu Bổng

0988585234

24.

Ông Tạ Quang Điểu

Bí thư, Trưởng thôn Đỗ Xuyên

0988749609

25.

Ông Hồ Đình Đứng

Bí thư, Trưởng thôn Đông Hào

0975194897

26.

Ông Phạm Văn Kiên

Bí thư, Trưởng thôn Minh Tân

0705552867

27.

Ông Đoàn Văn Giáo

Bí thư, Trưởng thôn Đông Cầu

0335195459

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1286
Trước & đúng hạn: 1286
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2023 00:00:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0978.357.686

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 27,926