CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXVI
12/10/2022 12:00:00

Sáng 7.10.2022, tại hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 17.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Đặng Xuân Thưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Vũ Văn Cấp-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ. Tham dự hội nghị có đại biểu một số Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân huyện; Thủ trưởng các cơ quan thuộc ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân 18 xã, thị trấn trong huyện.

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI đã thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về: Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030; Báo cáo những nội dung công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện giữa 2 kỳ hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Quán triệt, triển khai kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng thời thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng và một số nội dung khác của cấp ủy.

Đây là những nội dung quan trọng của Hội nghị liên quan đến sự phát triển của huyện theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, xây dựng huyện trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn. Đồng chí Phạm Văn Luận-Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Hưng phát biểu tình hình và các giải pháp cụ thể cho việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Phạm Văn Hát-Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất nêu giải pháp xã hội hóa cho hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Nguyễn Hữu Biên-Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quang Minh phát biểu về dự án đầu tư trên địa bàn và tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Đoàn Văn Thắng-Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện phản ánh về cá nhân xây dựng trái phép công trình trên đất công; Phạm Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy xã Toàn Thắng nêu giải pháp thiết thực cho hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao; Nguyễn Văn Chuyển-Huyện ủy viên, Trưởng phòng nông nghiệp-phát triển nông thôn làm rõ thêm các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định mới của tỉnh và của Trung ương về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Lê Đình Dũng-Huyện ủy viên, Trưởng phòng tài nguyên-môi trường huyện làm rõ các nội dung quy hoạch đất đai, việc quản lý đất đai của huyện và các địa phương. Vũ Duy Kha-Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-kế hoạch làm rõ thêm các nội dung về quản lý, sử dụng ngân sách phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, hoan nghênh các ý kiến thảo luận của các đại biểu thẳng thắn, trách nhiệm, đi thẳng các vấn đề, nội dung hội nghị yêu cầu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Những nội dung thông qua tại Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Đặc biệt, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong suốt nhiệm kỳ và việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của huyện cũng như các địa phương trong từng giai đoạn, phục vụ cho hướng phát triển đô thị của huyện, giai đoạn 2025 đến năm 2050. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát lại các quy hoạch trước như Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021- 2030 bảo đảm tính tổng thể, tầm nhìn dài hạn, hài hòa giữa mục tiêu phát triển và tiềm năng, nguồn lực đất đai được sử dụng một cách hiệu quả; phải quy hoạch và khoanh vùng không gian sử dụng đất, hoạch định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 cần bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên đất theo quy định của pháp luật, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, duy trì quỹ đất trồng lúa hợp lý, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái trên cơ sở chỉ tiêu đất nông nghiệp đã được giao. Bố trí quỹ đất cho các công trình, dự án trọng điểm, dự án cải tạo nguồn, đáp ứng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện dựa trên các quy hoạch đất đã được tỉnh phê duyệt trên địa bàn huyện và vùng phụ cận có liên quan, bám sát định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và chiến lược, đinh hướng phát triển của Gia Lộc trên các lĩnh vực Công nghiệp- Dịch vụ thương mại, các ngành kinh tế phụ trợ, Nông nghiệp, chế biến nông sản-Du lịch, các dự án ưu tiên đầu tư, dự báo nhu cầu vốn và giải pháp thực hiện, điều chỉnh các khu vực phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, của huyện và đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh công nghiệp hiện đại.

Về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu vì lợi ích thiết thực của người dân theo đúng quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về yêu cầu mới trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; Về vị trí vai trò trọng yếu của công tác quốc phòng-quân sự địa phương, từ đó tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong các tổ chức cơ sở Đảng, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, nhất là Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy Quân sự huyện căn cứ Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện uỷ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện theo tinh thần 5 rõ. Trong đó, cần đề ra các giải pháp phù hợp, tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và công tác quốc phòng, quân sự, nhất là công tác tuyển quân năm 2023, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, xác định rõ lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân các đồng chí cấp ủy viên trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Về quán triệt, triển khai kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nghiên cứu sâu kỹ các nội dung nghị quyết số 21 của Trung ương để tăng cường công tác xây dựng Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra;

Thời gian năm 2022 không còn nhiều, nhiệm vụ của huyện và các địa phương còn rất lớn, vì vậy Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và nội dung trọng tâm đã trình tại Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI; Đồng thời chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị gắn với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh khác theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện; Thường trực Huyện ủy giao các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Huyện ủy-ủy ban nhân dân huyện đã giao ngay từ đầu năm và giữa năm 2022; Đồng thời giao các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy kịp thời phát hiện, kiến nghị và xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật các tập thể, cá nhân, kể cả người đứng đầu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, nhất là trong công tác quản lý đất đai.

Biên tập: Vũ Minh Giáo; Ảnh Quang Tiệp

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 93
Trước & đúng hạn: 93
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/02/2023 01:20:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0