QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
13/04/2022 09:07:23

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số: 314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 272
Trước & đúng hạn: 272
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 16:25:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0978.357.686

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 20
Tất cả: 23,103