CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
11/03/2022 12:00:00

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Nguyễn Hữu Biên

HUV, BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

2

Ông Tạ Quang Điều

PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

3

Bà Vũ Thị Thủy

Phó Chủ tịch HĐND xã

4

Ông Nguyễn Văn Biên

Phó Chủ tịch HĐND xã

5

Ông Hồ Đình Đốn

Chủ tịch UB MTTQ xã

6

Bà Phạm Thị Luyên

Chủ tịch Hội PN xã

7

Ông Phạm Văn Thầu

Chỉ Huy trưởng BCH Quân sự xã

8

Ông Đoàn Thanh Sơn

Trưởng Công an xã

9

Ông Phạm Duy Đức

Bí thư Đoàn xã

10

Ông Nguyễn Văn Dinh

Chủ tịch Hội ND xã

11

Ông Phạm Văn Quyền

Chủ tịch MTTQ xã

12

Ông Phạm Văn Thuyển

Phó Chủ tịch Hội ND xã

13

Bà Phạm Thị Huế

Công chức VP ĐU xã

14

Bà Đặng Hương Quỳnh

Trưởng Trạm y tế xã

15

Ông Phạm Duy Thiệu

Giám đốc HTXDVNN

16

Ông Vũ Quang Duy

Phó Chủ tịch UB MTTQ xã

17

Ông Vũ Tiến Công

Hiệu Trường trường THCS

18

Ông Tạ Quang Mừng

Thôn Đỗ Xuyên

19

Bà Phạm Thị Xuân

Thôn Đông Cầu

20

Ông Nguyễn Trọng Phồn

Thôn Đông Hào

21

Ông Nguyễn Trọng Sĩ

Phó Bí thư đoàn xã

22

Ông Phạm Công Thóc

Thôn Đông Hào

23

Ông Nguyễn Trọng Chú

Thôn Minh Tân

24

Bà Phạm Thị Thoan

Phó Chủ tịch Hội PN xã

25

Ông Nguyễn Văn Vấn

UV BQT HTXDVNN

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 68
Trước & đúng hạn: 68
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/02/2023 15:37:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 17
Tất cả: 21,350