CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Dịch vụ công trực tuyến là gì? Điểm khác biệt với dịch vụ công thường Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến
25/08/2022 09:37:56

      Dịch vụ công trực tuyến là gì? Điểm khác biệt với dịch vụ công thường Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Bạn băn khoăn không biết dịch vụ công trực tuyến là gì? Trong bài viết này , chúng tôi sẽ trình bày những khái niệm liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, phân loại dịch vụ công một cách chi tiết nhất và hướng dẫn bạn cách đăng nhập DVCTT nhé!

1. Khái niệm dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng”.

[ Theo định nghĩa tại Nghị định 43/2011/ NĐ- CP của Chính phủ, ngày 13/6/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. ]

2. Đặc điểm của dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công được thực hiện trên môi trường mạng máy tính. Vì vậy nó có đầy đủ các đặc điểm của dịch vụ hành chính công, như:

 • Luôn gắn với công việc quản lý Nhà nước;
 • Do các cơ quan hành chính nhà nước đảm nhiệm;
 • Cung cấp các “hàng hóa” dịch vụ hành chính, tư pháp;
 • Hoạt động không vụ lợi, chỉ thu phí và lệ phí nộp ngân sách nhà nước;
 • Mọi công dân và tổ chức đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp nhận và sử dụng các dịch vụ.

3. 4 loại dịch vụ công trực tuyến theo mức độ

3.1. Dịch vụ công trực tuyến cấp 1

 • Khái niệm

Dịch vụ công trực tuyến cấp 1 Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

 • Lợi ích

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 giúp các đơn vị, tổ chức và cá nhân người dân nắm được thông tin rõ ràng, minh bạch, công khai trong thủ tục hành chính về các văn bản, giấy tờ như: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký hộ kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, kinh doanh,…

Điều này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ của các cơ quan nhà nước và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của các ngành.

 • Ví dụ

1. Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí.

2. Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý.

3. Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý.

3.2. Dịch vụ công trực tuyến cấp 2

 • Khái niệm

Dịch vụ công trực tuyến cấp 2 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

 • Lợi ích

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 giúp các cá nhân, đơn vị và tổ chức dễ dàng thực hiện các văn bản mẫu có sẵn, tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, chi phí đi lại.

Dịch vụ này thể hiện tính chất phi lợi nhuận nơi người dùng, có thể thoải mái chia sẻ miễn phí các văn bản mẫu tới cộng đồng, đồng thời có thể dễ dàng nhận được mẫu giấy tờ mà mình đang tìm kiếm.

 • Ví dụ

1. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật.

2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật.

3. Cấp Thẻ Tư vấn viên pháp luật.

4. Cấp lại Thẻ Tư vấn viên pháp luật.

5. Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật.

6. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng.

7. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo.

8. Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

9. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)..

10. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

3.3. Dịch vụ công trực tuyến cấp 3

 • Khái niệm

Dịch vụ công trực tuyến cấp 3 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

 • Lợi ích

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 giúp giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các đơn vị, tổ chức và cá nhân người dân.

Đặc biệt, tránh tình trạng tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ các bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch.

Ngoài ra, từ trình độ chuyên môn, kiến thức công nghệ thông tin và tinh thần trách nhiệm được nâng cao của người cán bộ công chức để được phân công xử lý các hồ sơ trong thủ tục hành chính nhằm thể hiện rõ ràng tính minh bạch, công khai trong thủ tục hành chính… góp phần thực hiện tốt trong công tác cải cách hành chính ở địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cao hơn.

 • Ví dụ

1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

2. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã.

3. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.

4. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG.

6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

7. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu và văn bản yêu cầu.

8. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

9. Thu hồi Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác).

10. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

3.4. Dịch vụ công trực tuyến cấp 4

 • Khái niệm

Dịch vụ công trực tuyến cấp 4 Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.

Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 • Lợi ích

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được chú trọng đến các công ty, doanh nghiệp, bởi vì các đơn vị này có chữ ký số, có thể dễ dàng thành toán trực tiếp trong giao dịch.

Về cá nhân người dân, nếu muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cũng cần phải có chữ ký số.

Trường hợp, cá nhân người dân không có chữ ký số, thì có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ việc gửi hồ sơ và nhận kết quả bằng đường bưu điện, mà không cần phải đến cơ quan công quyền để thực hiện làm hồ sơ.

 • Ví dụ

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

2. Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp.

3. Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.

4. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp.

5. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

6. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).

7. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

8. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

9. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

10. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp.

4. Phân biệt Dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến

4.1. Điểm giống nhau

Dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến đều là dịch vụ liên quan đến thực thi các thủ tục hành chính về các giấy tờ, các văn bản pháp lý, liên quan gắn liền với công việc cụ thể của một cá nhân, đơn vị, tổ chức,… được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức và xử lý.

4.2. Sự khác nhau giữa dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công

Dịch vụ công trực tuyến

Khái niệm

là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các đơn vị tổ chức, cá nhân người dân trên môi trường mạng internet, gồm 4 mức độ khác nhau. Bạn có thể xem lại ở chuyên mục 3.

Mặt không gian

Tại Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh.

Các trang mạng về cổng dịch vụ công toàn quốc gia.

Mặt thời gian

Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Đơn vị cung cấp

Cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước

Yêu cầu về điều kiện sử dụng

Các giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp liên quan đến người thực hiện.

Điền theo thông tin văn bản mẫu có sẵn, cung cấp hình ảnh liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ quản.

5. Cách Đăng nhập dịch vụ công trực tuyến:

Bước 1: Truy cập đường dẫn: http://dangky.dichvucong.gov.vn

Bước 2: Chọn: Đăng ký

Bước 3: Chọn phương thức đăng ký: Công dân và nhấn chuột vào phần: Thuê bao di động

Bước 4: Nhập thông tin đầy đủ và nhấn: đăng ký

Sau khi nhấn đăng ký, cổng dịch vụ công sẽ gửi 1 mã OTP đến số điện thoại di động đã đăng ký, nhập mã OTP và đăng ký thành công, sau đó chọn mật khẩu là xong (ghi nhớ lại mật khẩu đăng nhập).


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 194
Trước & đúng hạn: 194
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 06:57:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0978.357.686

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 29,946