QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Quy hoạch sử dụng đất xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030
09/11/2022 03:37:56

Quy hoạch sử dụng đất xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 271
Trước & đúng hạn: 271
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 09:18:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0978.357.686

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 23,091