CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Quang Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024
10/05/2022 05:17:37

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022– 2024 là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi cử tri đại diện hộ trong thôn sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trong xã.

Bầu cử Trưởng thôn là thực hiện Pháp lệnh, dân chủ ở địa phương; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm trưởng thôn. Đồng thời xây dựng thôn thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Gia Lộc về công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022– 2024 Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn trong thời gian qua đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự ứng cử Trưởng thôn theo đúng quy định.

Công tác thành lập Tổ bầu cử được Chủ tịch UBND xã ra Quyết định, mỗi tổ có số lượng từ 5-7 thành viên gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác mặt trận thôn; thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện cử tri thôn. Các Quyết định này đã được thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh xã.

Công tác Lập và công bố danh sách người ứng cử Trưởng thôn và danh sách cử tri đại diện hộ gia đình đã được tổ chức niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND xã và giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước giờ bầu cử.

Công tác trang trí khánh tiết được chuẩn bị và triển khai thực hiện chu đáo. Để tạo không khí phấn khởi, UBND xã đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã treo cờ Tổ quốc hưởng ứng ngày Bầu cử trưởng thôn đồng thời chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 12/5 đến hết ngày 22/5/2022.

Thời gian bầu cử trưởng thôn bắt đầu từ 6 giờ 45 phút đến 17 giờ Ngày 15/5/2022 tức ngày Chủ Nhật. Ban chỉ đạo Bầu cử trưởng thôn đề nghị Cử tri xã nhà hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh Trưởng thôn, đại diện cho mình gánh vác những công việc của thôn. Ban chỉ đạo và tổ bầu cử ở các thôn chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp cử tri đến bỏ phiếu. Vậy, cử tri đại diện hộ gia đình của 5 thôn chủ động sắp xếp công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và bầu cử Trưởng thôn qua đó góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Quang Minh thành công tốt đẹp.

Thực hiện: Vũ Thủy
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 93
Trước & đúng hạn: 93
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/02/2023 23:33:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Biên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Địa chỉ: Xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977.609.789

Email: ......

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 37
Tất cả: 21,594