Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Quang Minh - Huyện Gia Lộc

23/4/2023  |  English  |  中文

Đảng ủy xã Quang Minh

​1. Đồng chí Nguyễn Hữu Biên - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

2. Đồng chí Phạm Thanh Nghỉ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

3. Đồng chí Tạ Quang Điều - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

4. Đồng chí Vũ Thị Thủy - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Biên - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

6. Đồng chí Hồ Đình Đốn - ĐUV, Chủ tịch UB MTTQ xã

7. Đồng chí Phạm Văn Quyền - ĐUV, Chủ tịch Hội CCB xã

8. Đồng chí Phạm Thị Luyên - ĐUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

9. Đồng chí Phạm Văn Thầu - ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

10. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn - ĐUV, Trưởng Công an xã

11. Đồng chí Phạm Văn Thuyển - ĐUV, Bí thư, Trưởng thôn Hậu Bổng